måndag 13 april 2015

Pengar skänks till Demensförbundets Utvecklingsfond vid köp av "Glömskans spår"


Glömskans spår
För varje såld bok av "Glömskans spår  skänker jag 15 kr till Demensförbundets Utvecklingsfond -  en fond för att förbättra livssituationen för demenssjuka och deras anhöriga, vid varje köptillfälle. 

torsdag 16 februari 2012

Mari Larsson; Mina böcker och hur du beställer dem

Jag fakturerar genom Cool Company - egenanställningsföretaget - coolcompany.com


Glömskans spår
Den handlar om hur jag hanterade min pappas demens och även dikter till min pappa och även mamma, som fick stroke 2002. Min son, Benjamin Larsson, har hjälpt mig med foto och layout. När du har läst den vet du att inte är ensam om att vara ensam som anhörig till en demenssjuk! Läs recensionen under rubriken "Recension av Glömskans spår".

Den är tryckt av Bok & Tryck AB i Bollnäs. 

Min mamma Karin - före och efter stroken
I min bok om mamma berättar jag om tiden före och efter hennes stroke. När du har läst den vet du att inte är ensam om att vara ensam som anhörig till någon som har fått stroke! 

Jag ger ut den via Yamile Förlag. 

Beställning av böcker
Priset för ”Glömskans spår” är 150 kr inklusive moms. Jag skänker 15 kr för varje såld bok till Demensförbundets Utvecklingsfond, en fond för att förbättra livssituationen för demenssjuka och deras anhöriga. Beställ den via min e-post. Läs mer om Utvecklingsfonden här Demensförbundets Utvecklingsfond

Priset för "Min mamma Karin - före och efter stroken" är 149 kr inklusive moms om du beställer direkt från mig via min e-post. Du kan också beställa den via Bokus. 

Vid beställning via min e-post uppge namn och adress, så skickar jag boken/böckerna till dig. Betalning mot faktura eller Swish till 070 3632551 för privatpersoner. Om du beställer som privatperson uppge om vill Swisha eller ha faktura. Faktura för företag. För fakturering anlitas finansbolaget Cool Company. 

VÄLKOMMEN MED DIN BESTÄLLNING! 

Föreläsning
Jag förläser/har gruppsamtal om min tid som demens- och strokeanhörig. Fysiskt i Gävle med omnejd och digitalt vid längre avstånd.

Kontakta mig för kostnad/arvode!


Mari Larsson
e-post: mari.larsson9@gmail.com
Mari Larsson; Recension av Glömskans spår

Bok: Glömskans spår
Författare: Mari Larsson

Demensförbundets tidning ”Demensforum” nr 2 2009:
”En skrift i tre delar. Första delen där vi får följa författarinnan och dottern Mari Larsson och hennes pappa. Hur hon hanterade sin pappas demens. Hur hon upplevde det och vad hon gjorde för att han skulle få en värdig vård och ett värdigt liv. Del två har rubriken: Bra att veta! Det är råd som kan underlätta för oss som behöver hjälpa någon anhörig eller vän. Den sista delen är dikter till/Om hennes mamma, som har stroke och afasi, och hennes pappa. En diktsamling med författarinnans tankar och känslor under svår tid av vårdkaos, sorg och saknad. Det är värme och kärlek i sammanfattande dikter och ett hopp om att kunna gå vidare. En skrift som väl skildrar en verklighet som alltför många anhöriga känner igen sig i, som anhöriga, närstående, vårdpersonal och biståndshandläggare kan läsa och ha stor nytta av; Bodil Hallin.”

Rolf Lassgård, 09-04-28:
”Ett mycket bra sätt att skapa kunskap och förståelse för denna sjukdom. Jag har själv ingen erfarenhet (än så länge) av att någon i min närhet har drabbats av den. Så jag kan med visshet säga att din och din fars berättelse även fungerar på en person som på ett djupare plan inte vet så mycket om demens.”

Från åhörararna vid en föreläsning i Säters kommun, Anhörigstödet, den 2 mars 2010:
”Boken var enkelt skriven, lättfattlig och man kan känna igen sig. Många hälsningar från samtalsgruppen inom anhörigstödet i Säter.”

Pia Rickemo-Norman, Demensansvarig, Säters kommun:
”Gillade din bok ”Glömskans spår”. Jag delar ut den gratis till anhörigvårdare, främst till de som nu inte har stöd och hjälp från kommunen. Jag har uppfattat att många bär med sig att de har lovat att ta hand om varandra i nöd och lust. Skuldkänslan är stor när anhörigvårdaren inte längre orkar. Många kontaktar kommunen när de är totalt utmattade och då är hemsituationen akut.

Min förhoppning är att förebygga den sena kontakten. Genom ”Glömskans spår” kan de här personerna få kraft till att själva söka stöd och hjälp då den berättar ur ett anhörigperspektiv. Att få veta att man ä inte själv, det finns andra med liknande uppleverser.”

Annelie Atonsson, Anhörigsamordnare, Lysekils kommun:
”Väldigt läsvärd bok du har skrivit, enkel och bra så att andra anhöriga kan känna igen sig.”